LOGO Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych
Związek Pracodawców
glowna
      Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych istnieje od 1380r.

      W tym roku został nadany Cechowi Krawców przywilej przez Księcia Janusza Pierwszego.

      Pierwsze wzmianki o krawcach Warszawy spotykany w roku 1339r. W procesie przeciwko zakonowi Krzyżackiemu występują jako świadkowie dwaj krawcy warszawscy.

     Miasto Warszawa powstaje około 1300r. a za tym Nasz Cech jest niewiele młodszy od Warszawy i jest pierwszym cechem warszawskim.

      Przed rokiem 1408r powstaje Nowa Warszawa i między innymi Przedmieście Czerskie dzisiejsze Krakowskie Przedmieście, przy, której to ulicy znajduje się nasz budynek.

      Budynek ten został kupiony aktem notarialnym a działo się to "w Warszawie, w poniedziałek nazajutrz po niedzieli Przewodniej po Wielkanocy, dnia 14 kwietnia, Roku Pańskiego tysiąc siedemset trzydziestego ósmego " Budynek kamienicy murowany zwanej " GOTHIOWSKA " na gruncie dziedzicznym. (Akt kupna w posiadaniu Cechu Krawców)

      Stolicą Mazowsza było Miasto Czersk. W roku 1413r Książe Janusz Pierwszy przenosi stolicę Mazowsza do Warszawy, co powoduje szybki rozkwit miasta.

      Elementem miasto twórczym byli wówczas przede wszystkim kupcy i rzemieślnicy. Jednak dominującą grupę stanowili rzemieślnicy uprawiający w połowie XV wieku około 50 gałęzi produkcji i byli zorganizowani w Cechach. Cechom rzemieślniczym nadawano szerokie przywileje i prawa. Starsi Cechów wchodzili w skład reprezentacji miasta. W końcu XV w. zostają burmistrzami miasta jak krawcy Mikołaj Bąk i Mikołaj Klasa. Od roku 1500r krawiec Wawrzyniec Krosseń piastuje 7-mio krotnie najwyższy urząd burmistrza miasta

      Organizacje Cechowe biorą czynny udział w życiu religijnym i społecznym miasta. Roztaczają troskliwą opiekę nad wdowami i sierotami po zmarłych mistrzach.


Odwiedziło nas

(c) Adam Pawłowski 2006