LOGO Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych
Związek Pracodawców
glowna
Nasz cech zajmuje się prowadzeniem obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw działalności gospodarczej.

Udzielamy fachowych porad w zakresie formy opodatkowania, rozliczenia podatków (PIT) i opłat, oraz deklaracji ZUS

Współdziałamy z jednostkami naukowo-badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, projektów wynalazczych i sposobie ich wdrażania

Cech otwarty jest na wspópracę z zagranicą w zakresie branży odzieżowo włókienniczej.


Odwiedziło nas

(c) Adam Pawłowski 2006